សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

បរិញ្ញាបត្រ បច្ចេកវិទ្យា និង ព័ត៌មានវិទ្យា

មហាវិទ្យាល័យ បរិញ្ញាបត្រ បច្ចេកវិទ្យា និង ព័ត៌មានវិទ្យា គឺជាមហា
វិទ្យាល័យដែលមានការវិវត្តខ្ពស់ប្រកបដោយភាពជឿជាក់
ពេញនិយមក្នុងបរិបទប្រតិបត្តិការធុរកិច្ច

អានបន្ត

មហាវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រងធុរកិច្ច និងទេសចរណ៍

បន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យ​ អង្គរ
គឺជាឱកាសតែមួយគត់ដែល ប្រែក្លាយជីវិតអ្នក
សិក្សាឲ្យទៅជាបញ្ញាពលករនិងឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាង។

អានបន្ត

មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម

មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម គឺផ្តល់នូវការ
សិក្សាប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់
ដល់អ្នកសិក្សាគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន

អានបន្ត

មហាវិទ្យាល័យ សុខភាពសាធារណៈ

មហាវិទ្យាល័យ សុខភាពសាធារណៈ
រៀបចំឱ្យនិស្សិតសិក្សា និងការអនុវត្តជាក់ស្តែង
ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបន្ទប់អនុវត្តបង្ហាញត្រាប់ (TP)

អានបន្ត

មហាវិទ្យាល័យ វិស្វកម្ម និងស្ថាបត្យកម្ម

មហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្ម និងស្ថាបត្យកម្ម
ជាតម្រូវការដ៏ធំធេងសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍
ក្នុងការរច​នា និងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គម

អានបន្ត

មហាវិទ្យាល័យ សិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ និងភាសា

មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ
និងភាសាផ្តល់នូវការសិក្សាបែបទំនើបៗការធ្វើតាម
បច្ចុប្បន្នភាពនិយាមគរុកោសល្យលើការបង្រៀនភាសា

អានបន្ត

មហាវិទ្យាល័យ នីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

មហាវិទ្យាល័យ នីតិសាស្ត្រ
និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម និស្សិតសិក្សាជាមួយ
សាស្ត្រាចារ្យដែលមានចំណេះដឹង

អានបន្ត

Conpyright© 2019 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved