សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

បរិញ្ញាបត្រ បច្ចេកវិទ្យា និង ព័ត៌មានវិទ្យា

មហាវិទ្យាល័យ បរិញ្ញាបត្រ បច្ចេកវិទ្យា និង ព័ត៌មានវិទ្យា គឺជាមហា
វិទ្យាល័យដែលមានការវិវត្តខ្ពស់ប្រកបដោយភាពជឿជាក់
ពេញនិយមក្នុងបរិបទប្រតិបត្តិការធុរកិច្ច

អានបន្ត

មហាវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រងធុរកិច្ច និងទេសចរណ៍

បន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យ​ អង្គរ
គឺជាឱកាសតែមួយគត់ដែល ប្រែក្លាយជីវិតអ្នក
សិក្សាឲ្យទៅជាបញ្ញាពលករនិងឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាង។

អានបន្ត

មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម

មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម គឺផ្តល់នូវការ
សិក្សាប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់
ដល់អ្នកសិក្សាគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន

អានបន្ត

មហាវិទ្យាល័យ សុខភាពសាធារណៈ

មហាវិទ្យាល័យ សុខភាពសាធារណៈ
រៀបចំឱ្យនិស្សិតសិក្សា និងការអនុវត្តជាក់ស្តែង
ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបន្ទប់អនុវត្តបង្ហាញត្រាប់ (TP)

អានបន្ត

មហាវិទ្យាល័យ វិស្វកម្ម និងស្ថាបត្យកម្ម

មហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្ម និងស្ថាបត្យកម្ម
ជាតម្រូវការដ៏ធំធេងសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍
ក្នុងការរច​នា និងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គម

អានបន្ត

មហាវិទ្យាល័យ សិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ និងភាសា

មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ
និងភាសាផ្តល់នូវការសិក្សាបែបទំនើបៗការធ្វើតាម
បច្ចុប្បន្នភាពនិយាមគរុកោសល្យលើការបង្រៀនភាសា

អានបន្ត

មហាវិទ្យាល័យ នីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

មហាវិទ្យាល័យ នីតិសាស្ត្រ
និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម និស្សិតសិក្សាជាមួយ
សាស្ត្រាចារ្យដែលមានចំណេះដឹង

អានបន្ត
Images
Short Description

សេចក្តីជូនដំណឹង

ស្តីពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់និស្សិត

សេចក្តីជូនដំណឹង

ស្តីពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់និស្សិត

Current Event

សេចក្តីជូនដំណឹង

ស្តីពីឯកសណ្ឋានបុគ្គលិក របស់សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ


អានបន្ត

Conpyright© 2019 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved