សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

 • មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច (SMARTECH CENTER)
  មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតធិច គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញរយៈពេលខ្លី និងថ្នាក់ជំនាញឯកទេសរយៈពេល១ឆ្នាំ ទៅលើជំនាញ វិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានវិទ្យា កុំព្យូទ័រក្រាហ្វិច ៣ឌី សំណង់ស៊ីវិល ស្ថាបត្យកម្ម និងដេគ័រ
  អានបន្ត
 • ការសិក្សាពិចម្ងាយនិងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
  ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០៤ ឧសភា​ ២០២០ ដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មី
  អានបន្ត
 • សញ្ញាបត្រសម្រាប់និស្សិតបរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី 9-10 និ
  ព័ត៌មានលម្អិត
  អានបន្ត
 • អាហារូបករណ៍ 2020-2021
  សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត
  អានបន្ត
 • សេចក្តីជូនដំណឹង/ Announcement
  ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ចំនួន ៤ ផ្នែក (29-07-2020 រហូតដល់ 29-10-2020)
  អានបន្ត

~សេចក្តីជូនដំណឹង~ ស្ដីពីការសិក្សាពីចម្ថាយនិងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៤ ឧសភា ២០២០ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មីនៅសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ/ ~Announcement~ on Distance Learning and E-Learning at Angkor Univesity from May, 04th, 2020, until further notice. Best Regard! ~ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកសាកលវិទ្យាល័យអង្គរ (អេ.យូ) សូមជ្រើសរើស បុគ្គលិកការិយាល័យសិក្សា បុគ្គលិកការិយាល័យរដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស បុគ្គលិកការិយាល័យគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ បុគ្គលិកការិយាល័យផ្ដល់ព័ត៌មាន ទីផ្សារ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។ សូមបេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមមកដាក់ពាក្យរាងរាល់ពេលធ្វើការ ។ 

មហាវិទ្យាល័យ មនុស្សសាស្ត្រ និងភាសាបរទេស
Faculty of Humanities, and  Foreign Languages
          មហាវិទ្យាល័យ មនុស្សសាស្ត្រ និងភាសាបរទេសផ្តល់នូវការសិក្សាបែបទំនើបៗ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិយាមគរុកោសល្យលើការបង្រៀនភាសាដូចជា៖ សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល ការពិភាក្សាជាក្រុម ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ការធ្វើបទបង្ហាញ និងការសិក្សាជំនាញ​​​ការតស៊ូមតិ ជំនាញការនិយាយជាសាធារណៈ និងការចុះបង្រៀនសាកល្បងដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងបន្ថែមលើបរិបទអប់រំជាតិនិងអន្តរជាតិ។ សិក្សាជាមួយសាស្ត្រាចារ្យ ខ្មែរ - បរទេស ដែលមានឯកទេសបង្រៀនភាសា និងមានបទពិសោធន៍បង្រៀនយូរឆ្នាំ។
          កម្មវិធីសិក្សាបានទទួលស្គាល់ដោយ គណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំ
នៃកម្ពុជា និងអន្តរជាតិ។
បរិញ្ញាបត្រ មនុស្សសាស្ត្រ និងភាសាបរទេស
Bachelor of Humanities and Foreign Languages
- ជំនាញ ភាសាអង់គ្លេស
   in English Language
- ជំនាញ ភាសាកូរ៉េ
   in Korean Language
ឱកាសទីផ្សារការងារ
Job Opportunities
- អ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលគ្រឹះស្ថានអប់រំ
  Director of Educational Institutions;
- អ្នករៀបចំកម្មវិធីសិក្សា
  Curriculum Developer;
- អ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលមត្តេយ្យសិក្សាអន្តរជាតិ
  Director of International Schools;
- អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ 
  Coordinator of International Relations;
- អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកសេវាអតិថិជន
  Manager of Customer Services;
- អ្នកបកប្រែសំណេរ និងផ្ទាល់មាត់
  (បណ្តាក់ និងប្រដេញ)   
  Translator/Interpreter
  (Consecutive and Simultaneous);
- អ្នកសរសេរ ផ្សព្វផ្សាយ និងរាយការណ៍ព័ត៌មាន
  Editor of Media System;
- គ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តមសិក្សា / មធ្យមសិក្សា
  (ភាសាខ្មែរ / អង់គ្លេស)
  Lecturer / Teacher in Secondary Schools; and
- សហគ្រិនក្នុងវិស័យអប់រំភាសា
  Educational Entrepreneurship.
មុខវិជ្ជាក្នុងកម្មវិធីសិក្សា ជំនាញ ភាសាអង់គ្លេស
មុខវិជ្ជាគ្រឹះនៃឯកទេស
(Basic Major Subjects)
មុខវិជ្ជាស្នូល
 (Core Major Subjects)
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ការអប់រំទូទៅ
(Subjects for General Education)
1.Core English I, II, III,IV,V &VI
2.Basic literature
3.Academic writing I, II, III,IV&V
4.Global Study I, II, III,IV&V
5.Literature Study I,II,III&IV
6.Communication Study  I,II,III&IV
1.Foundation of Education I & II
2.Apply linguistic I&II
3.Teaching Methodology I&II
4.Course design and Material
   development
5.Teaching Practicum
1.Personal Development
2.Principle of Philosophy
3.Computer Application
4.General English
5.Public Administration
6.Principle Economics
7.History of Cambodia
8.Problem solving and Critical Thinking
9.Introduction to Statistic
10.Introduction to Law
 
មុខវិជ្ជាក្នុងកម្មវិធីសិក្សា ជំនាញ ភាសាកូរ៉េ
មុខវិជ្ជាគ្រឹះនៃឯកទេស
(Basic Major Subjects)
មុខវិជ្ជាស្នូល
 (Core Major Subjects)
មុខវិជ្ជាសម្រាប់ការអប់រំទូទៅ
(Subjects for General Education)
1.Korean Language
2.Korean Listening and Dictation
3.Korean Conversation
4.Korean Culture
5.Sociology
6.Philosophy in Korean
7.Reading comprehension
8.Korean movie
9.Expression Study
10.Korean culture
11.The history of Korean
12.Phycology
13.Environment
14.Sport
15.Role-Play
16.Korean news
1.Essay
2.Story-telling
3.Education
4.Korean literature
5.Art and Music
6.Korean soap-drama
7.Training field
8.Simultaneous interpretation
9.Job research
10.Korean Movie
11.Speech presentation
1.Personal Development
2.Principle of Philosophy
3.Computer Application
4.General English
5.Public Administration
6.Principle Economics
7.History of Cambodia
8.Problem solving and Critical Thinking
9.Introduction to Statistic
10.Introduction to Law

Conpyright© 2021 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved