សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

ANGKOR UNIVERSITY

គុណភាព ពុទ្ធិ សីលធម៌

បរិញ្ញាបត្រ បច្ចេកវិទ្យា និង ព័ត៌មានវិទ្យា

មហាវិទ្យាល័យ បរិញ្ញាបត្រ បច្ចេកវិទ្យា និង ព័ត៌មានវិទ្យា គឺជាមហា
វិទ្យាល័យដែលមានការវិវត្តខ្ពស់ប្រកបដោយភាពជឿជាក់
ពេញនិយមក្នុងបរិបទប្រតិបត្តិការធុរកិច្ច

អានបន្ត

មហាវិទ្យាល័យ គ្រប់គ្រងធុរកិច្ច និងទេសចរណ៍

បន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យ​ អង្គរ
គឺជាឱកាសតែមួយគត់ដែល ប្រែក្លាយជីវិតអ្នក
សិក្សាឲ្យទៅជាបញ្ញាពលករនិងឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាង។

អានបន្ត

មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម

មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម គឺផ្តល់នូវការ
សិក្សាប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់
ដល់អ្នកសិក្សាគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន

អានបន្ត

មហាវិទ្យាល័យ សុខភាពសាធារណៈ

មហាវិទ្យាល័យ សុខភាពសាធារណៈ
រៀបចំឱ្យនិស្សិតសិក្សា និងការអនុវត្តជាក់ស្តែង
ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបន្ទប់អនុវត្តបង្ហាញត្រាប់ (TP)

អានបន្ត

មហាវិទ្យាល័យ វិស្វកម្ម និងស្ថាបត្យកម្ម

មហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្ម និងស្ថាបត្យកម្ម
ជាតម្រូវការដ៏ធំធេងសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍
ក្នុងការរច​នា និងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គម

អានបន្ត

មហាវិទ្យាល័យ សិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ និងភាសា

មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ
និងភាសាផ្តល់នូវការសិក្សាបែបទំនើបៗការធ្វើតាម
បច្ចុប្បន្នភាពនិយាមគរុកោសល្យលើការបង្រៀនភាសា

អានបន្ត

មហាវិទ្យាល័យ នីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

មហាវិទ្យាល័យ នីតិសាស្ត្រ
និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម និស្សិតសិក្សាជាមួយ
សាស្ត្រាចារ្យដែលមានចំណេះដឹង

អានបន្ត
Images
Short Description

ស្រាវជ្រាវនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យដែលមានបណ្ណាល័យ

សម្បូរបែប និងមានអ៊ីនធឺណែតល្បឿនលឿនសម្រាប់បម្រើសេវាសិក្សាដល់និស្សិត ធ្វើការស្រាវ ជ្រាវ បូកបញ្ចូលការចុះកម្មសិក្សា និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅតាមស្ថាប័នដៃគូជាតិ និងអន្តរជាតិ ដូចជា៖ ធនាគារ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុនសណ្ឋាគារ និងភោជនីយដ្ឋាន ។
អានបន្ត

ឱកាសទីផ្សារការងារ / Job Opportunity

សម្បូរបែប និងមានអ៊ីនធឺណែតល្បឿនលឿនសម្រាប់បម្រើសេវាសិក្សាដល់និស្សិត ធ្វើការស្រាវជ្រាវបូកបញ្ចូលការចុះកម្មសិក្សានិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅតាមស្ថាប័នដៃគូជាតិ និងអន្តរជាតិ ដូចជា៖ ធនាគារ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុនសណ្ឋាគារ និងភោជនីយដ្ឋាន ។ 


អានបន្ត

ភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតអាជីពនៅតាមក្រុមហ៊ុន

សម្បូរបែប និងមានអ៊ីនធឺណែតល្បឿនលឿនសម្រាប់បម្រើសេវាសិក្សាដល់និស្សិត ធ្វើការស្រាវ ជ្រាវ
បូកបញ្ចូលការចុះកម្មសិក្សា និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅតាមស្ថាប័នដៃគូជាតិ និងអន្តរជាតិ ដូចជា៖
ធនាគារ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុនសណ្ឋាគារ និងភោជនីយដ្ឋាន ។ ភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតអាជីពនៅតាមក្រុមហ៊ុន

អានបន្ត

ការចុះកម្មសិក្សា និងការទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន

និស្សិតបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រពីមហាវិទ្យាល័យ សំណង់ស៊ីវិល និងស្ថាបត្យកម្មអាចទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនពេញមួយជីវិត និងយកសាច់ញាតិទៅរស់នៅបាន


អានបន្ត

សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ

សាកលវិទ្យាល័យ អង្គរ ជាគ្រឹស្ថានឧត្តមសិក្សាធំមួយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប

បន្ទប់រៀនបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនប្រជាក់ កង្ហារ Screen Projector, LCD Projector, បន្ទប់អនុវត្តបំពាក់ដោយសម្ភារៈទំនើបៗ សម្បូរបែប និងមានអ៊ីនធឺណែតល្បឿនលឿនសម្រាប់បម្រើសេវាសិក្សាដល់និស្សិត ធ្វើការស្រាវ ជ្រាវ
បូកបញ្ចូលការចុះកម្មសិក្សា និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅតាមស្ថាប័នដៃគូជាតិ និងអន្តរជាតិ ដូចជា៖
ធនាគារ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុនសណ្ឋាគារ និងភោជនីយដ្ឋាន ។ ភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតអាជីពនៅតាមក្រុមហ៊ុន


អានបន្ត

Conpyright© 2018 Angkor University of Cambodia. All Rights Reserved